Aquesta convocatòria s’emmarca dins de l’Estratègia Industrial del Govern de la Generalitat, que té com a objectiu la reindustrialització de Catalunya d’acord amb les polítiques industrials definides per la Unió Europea, especialment amb el programa RIS3, d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació i, en concret, dins de les responsabilitats de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant ACCIÓ), entitat adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació que té com a objectiu donar suport a la competitivitat de l’empresa catalana i que centra la seva activitat al voltant de tres grans eixos: la innovació, la internacionalització i el creixement empresarial.

En concret, dins dels àmbits d’actuació d’aquesta estratègia hi figuren específicament la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la economia verda, entre d’altres.

Més informació.