L’objectiu d’aquesta nova regulació és promoure l’excel·lència de les agrupacions empresarials innovadores i concentrar els ajuts en projectes d’innovació, fomentant la cooperació entre empreses i facilitant la seva participació en programes d’innovació i internacionalització d’altres organismes nacionals i europeus.

Més informació