Aquesta convocatòria de subvencions pretén ser un instrument posat a l’abast de les empreses, de manera que permeti millorar el seu comportament ambiental en matèria de prevenció i gestió de residus.

Més informació.