Rubí Forma cerca empreses interessades a acollir alumnes en pràctiques a partir de setembre del certificat de professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa (programa SEFED).

Les pràctiques tenen una durada de 80 hores, que s’han de realitzar entre setembre i octubre de 2024. L’horari i el calendari es determinen en funció de la disponibilitat i les  necessitats de l’empresa.

Els alumnes poden fer les pràctiques en les àrees: comercial, comptable, recepció o Recursos humans. 

La formació pràctica en empresa tindrà caràcter de pràctica professional no laboral i no implica cap relació laboral entre l’alumnat i l’empresa. Per això no té cap cost per part de l’empresa i l’alumnat té una assegurança que cobreix en tot moment.