Us informem que s’han convocat les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Més informació.