Us informem que s’han convocat les subvencions per
a projectes de foment de l’economia circular.

Més informació.