Us informem que s’han publicat els ajuts 2015 destinats a accions de dinamització per impulsar la internacionalització de les activitats d’I+D.

Més informació.