El Govern de la Generalitat té la voluntat de continuar facilitant el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment en aquelles comarques on la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb una afectació superior a 100 treballadors.Llegir més