Skip to main content

Reducció/exempció de la taxa de recollida de residus comercials i industrials

Us informem que s’ha obert el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus. L’ordenança […]