El proper dijous, 30 d’abril, l’Ajuntament de Rubí durà a terme la renovació de tres tapes dels pous de registre de la xarxa de clavegueram de la rotonda de l’avinguda de l’Electricitat que conflueix amb el passeig de les Torres. Aquestes obres que tenen una durada prevista de mig dia, comportaran desviaments de trànsit.

El Consistori ha optat per executar aquestes obres el 30 d’abril, aprofitant que és festiu local i que, per tant, el volum de trànsit serà menor que un dia laborable.

Mentre es dugui a terme aquesta actuació serà necessari desviar el trànsit d’entrada a Rubí pel passeig de les Torres, el carrer de l’Art i el carrer dels Tallers, per tornar a enllaçar amb l’Avinguda Electricitat. En sentit sortida, en canvi, no es produirà cap afectació.