Us informem que l’Ajuntament de Rubí ha acordat reactivar els procediments administratius que es van veure afectats a causa de la COVID-19.
Segons el Decret de l’alcaldia, s’han de tenir presents principalment els següents punts:•La continuació dels procediments administratius competència de l’Ajuntament, sempre que consti la conformitat expressa de les persones interessades.
•En qualsevol moment les persones interessades podran comunicar la impossibilitat de continuar amb la tramitació, moment des del qual els terminis quedaran suspesos fins a la finalització de l’estat d’alarma.
•La conformitat de les persones interessades s’acreditarà preferentment mitjançant la presentació telemàtica del model adjunt al present decret.

En el cas que això no fos possible s’acceptarà també la conformitat rebuda mitjançant correu electrònic, o mitjançant la constància dels serveis d’haver rebut la conformitat telefònica dels interessats.

Podeu consultar el Decret de l’Alcaldia aquí.