Skip to main content

Actuacions al talús del carrer del Compositor Schubert

L’Ajuntament de Rubí ha informat que s’ha iniciat la redacció d’un projecte d’estabilització del carrer del Compositor Schubert, ubicat al PAE Can Jardí de Rubí. Per tal de conèixer en profunditat els materials del talús i poder oferir la millor solució constructiva per als despreniments que presenta, cal realitzar una campanya geotècnia a la zona. […]

Cecot Rubí celebra l’acord assolit amb l’Ajuntament per la recepció del 1Q

L’Ajuntament de Rubí ha formalitzat, mitjançant signatura, la recepció definitiva del Polígon Industrial Can Pi de Vilaroc 1 (Subsector 1 Sector Q). Aquest polígon que, des de la seva construcció els anys 90 fins el moment ha estat gestionat per una Entitat urbanística de conservació conformada pels propietaris de les parcel·les ha patit amb el […]

Sol·licitud de Bonificació de la Taxa de Residus

Us informem que l’1 de gener s’obre el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus. Consulteu l’ordenança N.16. […]

Reactivació dels procediments administratius de l’Ajuntament

Us informem que l’Ajuntament de Rubí ha acordat reactivar els procediments administratius que es van veure afectats a causa de la COVID-19. Segons el Decret de l’alcaldia, s’han de tenir presents principalment els següents punts: •La continuació dels procediments administratius competència de l’Ajuntament, sempre que consti la conformitat expressa de les persones interessades.•En qualsevol moment […]