Skip to main content
Cecot Rubí Informa

Agenda d’actes

Serveis a les empreses

Reactivació dels procediments administratius de l’Ajuntament

Us informem que l’Ajuntament de Rubí ha acordat reactivar els procediments administratius que es van veure afectats a causa de la COVID-19. Segons el Decret de l’alcaldia, s’han de tenir presents principalment els següents punts: •La continuació dels procediments administratius competència de l’Ajuntament, sempre que consti la conformitat expressa de les persones interessades.•En qualsevol moment […]

L’Ajuntament de Rubí amplia els terminis de pagament dels tributs

Us informem que l’Ajuntament de Rubí, per amortir els efectes de la crisi generada pel coronavirus COVID-19, ha modificat els terminis de pagament dels tributs. Seguidament us  detallem les modificacions dels terminis:   Ampliació fins al 3 de Juliol 2020 dels pagaments dels padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Modificació de les dates de domiciliació de […]