Skip to main content
Cecot Rubí Informa

Agenda d’actes

Serveis a les empreses

Subvencions per incentivar la contractació en pràctiques de joves (Garantia Juvenil)

La convocatòria té l’objectiu d’incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma […]

Subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, any 2018

La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon al director de l’Agència de Residus de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar en el […]

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser ac

El Consell d’Administració de 18 d’abril de 2018 va aprovar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO i la convocatòria per a l’any 2018